Skip Navigation or Skip to Content
X
AUTOFRIGORIFER m.
Automjet i pajisur me frigorifer par mbartjen e mishit, të peshkut dhe të sendeve të tjera ushqimore në gjendje të freskët a të ngrirë. Mbart me autofrigorifer.