Skip Navigation or Skip to Content
X
AUTOINSPEKTORAT m.
Organ shtetëror që kontrollon zbatimin e rregullave të qarkullimit nga shoferët dhe gjendjen e automjeteve. Autoinspektorati shtetëror. Dega e autoinspektoratit. Organet e autoinspektoratit. Kontrollor i autoinspektoratit.