Skip Navigation or Skip to Content
X
AUTOKRITIKË f.sh.
Zbulimi, pranimi i vetëdijshëm dhe dënimi i gabimeve të veta për t'i ndrequr; qëndrimi kritik kundrejt të metave të veta në punë, në sjellje etj., si metodë revolucionare e zhvillimit të shoqërisë socialiste; vetëkritikë. Autokritikë parimore (formale). Autokritikë e fortë (e shëndoshë, e sinqertë). Forcimi (gjallërimi) i autokritikës. Në frymën e kritikës e të autokritikës. Bëj autokritikë.