Skip Navigation or Skip to Content
X
AUTOMATIZIM m.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve AUTOMATIZOJ, AUTOMATIZOHET. Automatizimi i plotë. Automatizimi i prodhimit. Automatizimi i shprehive.