Skip Navigation or Skip to Content
X
AUTOMATIZOHET vetv.
1. libr. Bëhet automate (një shprehi etj.), përvetësohet aq mirë sa kryhet si pa vetëdije e në mënyrë mekanike. Automatizohet një shprehi (një veprim).
2. tek. Pës. e AUTOMATIZOJ. Automatizohen minierat.