Skip Navigation or Skip to Content
X
AUTOMATIZOJ kal.tek.
Pajis një degë të prodhimit me makina e aparate automatike, e bëj të prodhojë në mënyrë automatike. Automatizoj prodhimin.