Skip Navigation or Skip to Content
X
AVULLMATËS m.sh.tek.
Aparat për matjen e sasisë së avullit që prodhohet ose që kalon nëpër gypa.