Skip Navigation or Skip to Content
X
AVULLSJELLËS m.sh.tek.
Tërësia e gypave dhe e pajisjeve të tjera, që shërbejnë për të çuar avullin nga një vend në një tjetër. Ndërtimi i avullsjellësit.