Skip Navigation or Skip to Content
X
AVULLUES mb.
Që lëshon avull nga të nxehtët; që ka të bëjë me avullimin, i avullimit. Toka avulluese. Sipërfaqja avulluese.