Skip Navigation or Skip to Content
X
AVULLUESHËM mb.
Që mund të kthehet në gjendje të gaztë; që avullohet shpejt. Lëndë e avullueshme.