Skip Navigation or Skip to Content
X
AXHELE thjeshtligj.
Ngutje, nxitim në një punë; nevoja për të kryer sa më shpejt një punë. Punë me axhele. Kam axhele. Kërkoj me axhele. Bëj me axhele.