Skip Navigation or Skip to Content
X
AXHUSTATOR m.sh.
Punëtor me përgatitje të posaçme, që lëmon e përpunon me dorë veglat dhe pjesët e ndryshme të makinave e të pajisjeve, në mënyrë që të vihen mirë në vendin e vet. Puna e axhustatorit.