Skip Navigation or Skip to Content
X
AZAT mb.thjeshtligj.
Që është lënë i lirë, pa fre; i shpenguar, që nuk ka ndonjë pengesë. Kalë azat. Mall azat mall pa zot. E lë (lëshoj) azat. Mbeti azat.