Skip Navigation or Skip to Content
X
AZDIS kal.bised.
E bëj të rritet tej mase, e bëj të zhvillohet shumë, e harlis. Shiu i azdis bimët.