Skip Navigation or Skip to Content
X
AZHURNOJ kal.libr.
1. Shtyj për një kohë tjetër, shtyj për më vonë. Azhurnoj ndeshjen (lojën). Azhurnoi punimet.
2. E plotësoj dhe e pasuroj (një punim, leksion, raport etj.) me të dhënat e fundit për një çështje, e sjell një vepër në nivelin e sotëm të dijeve; nxjerr të dhënat e plota për të ardhurat e shpenzimet e çdo dite. Azhurnoj leksionet. Azhurnoj llogaritë.