Skip Navigation or Skip to Content
X
AZIATIK m.sh.
Banor vendës i Azisë ose ai që e ka prejardhjen nga Azia.
AZIATIK mb.
Që lidhet me Azinë ose me aziatikët, që është karakteristik për Azinë ose për banorët e saj, i Azisë ose i aziatikëve; që është krijuar nga aziatikët. Popujt aziatikë. Vendet aziatike. Gjuhët aziatike. Klima aziatike. Kultura e hershme aziatike.