Skip Navigation or Skip to Content
X
AZIMUT m.sh.
1. astr. Këndi që formohet në pikën e vrojtimit ndërmjet rrafshit të meridianit dhe rrafshit pingul të trupit qiellor ose të sendit që vrojtohet. Azimuti i drejtimit. Shënoj (mat) azimutin.
2. gjeod., usht. Këndi që formohet ndërmjet drejtimit të një lëvizjeje të caktuar dhe drejtimit të Veriut. Azimuti magnetik. Mat azimutin. Hedh azimutin në hartë.