Skip Navigation or Skip to Content
X
BAJMAK mb.bised.
Që i ka këmbët të shtrembra dhe që ecën duke i hedhur anash ose duke i përpjekur; i shtrembër. Bajmak nga brenda (nga jashtë). Kalë (viç) bajmak. Lopë bajmake. Grua bajmake. Këmbë bajmake.