Skip Navigation or Skip to Content
X
BAJRAKTARIZËM m.
1. hist. Formë e prapambetur patriarkale e organizimit ushtarak e tokësor, që mbështetej në ndarjen sipas bajraqeve; sundimi i bajraktarit. Mbeturina të bajraktarizmit. Përmbysja e bajraktarizmit.
2. keq. Mënyrë drejtimi e vjetruar e patriarkale, që mbështetet në komandimin me ashpërsi e me mendjemadhësi; qëndrim e sjellje prej bajraktari, synimi për të vepruar si bajraktar. Shfaqje të bajraktarizmit. Lufta kundër bajraktarizmit.