Skip Navigation or Skip to Content
X
BAKËRIM m.tek.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve BAKËROJ, BAKËROHET. Reparti i bakërimit.