Skip Navigation or Skip to Content
X
BAKËRISHTE f.kryes.sh.
Enë ose send tjetër prej bakri; bakëre; mbeturina sendesh prej bakri, copa bakri. Bakërishte e vjetër. Bakërishtet e shtëpisë. Shkrinë bakërishtet.