Skip Navigation or Skip to Content
X
BAKRAÇ m.sh.vjet.
Poçe a kusi e vogël prej bakri për të zier gjellë ose për të mbajtur ujë. Gjellë bakraçi.