Skip Navigation or Skip to Content
X
BAKTERMBARTËS mb.mjek.veter.
shih BACILMBARTËS,~E. Organizëm baktermbartës. Baktermbartës i tifos.