Skip Navigation or Skip to Content
X
BAKTERMBYTËS mb.spec.
1. Që ka aftësinë të vrasë bakteret. Lëndë baktermbytëse. Veti baktermbytëse.
2. si. em. ~, ~I m. kryes. sh. ~, ~IT. Lëndë që ka aftësinë të vrasë bakteret.