Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLËBRESHTËZ f.sh.bot.
Bimë barishtore shumëvjeçare, e ngjashme me grashinën, me gjethe të vogla e të renditura dy e nga dy në bisqe, me lule të bardha e në tufë si të akacies, që rritet në ara e livadhe dhe që është ushqim i mirë për kafshët.