Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLËFLORI mb.poet.
Që e ka ballin të bukur, ballëndritur. Nuse ballëflori.