Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLËGJERË m.sh.zool.
Peshk i ujërave të ëmbla, me kokë të madhe e të gjerë dhe me trup të trashë.
BALLËGJERË mb.
1. Që e ka ballin të gjerë. Burrë ballëgjerë. Peshk ballëgjerë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.