Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLËGREP mb.poet.
Që e ka vijën e ballit të lakuar, ballëhark. Moj syzezë, ballëgrepe!