Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLËLART ndajf.
Krenar për punën e kryer; me kokën lart, pa u përkulur para vështirësive. Qëndron ballëlart. Parakalojmë ballëlart. Shkojnë ballëlart (në kongres).