Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLËLARTË mb.
1. Ballëgjerë. Burrë ballëlartë.
2. Që është krenar për punën e kryer; që e mban kokën lart para vështirësive.