Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLNIK m.sh.
1. shih BALL/Ë, ~I I
2. Ballnikët e vozës.
3. vjet. Pjesë e përkrenares që mbronte ballin e luftëtarit (në kohë të vjetra). Ballniku i kaskës.
4. vjet. Pararojë. Doli në ballnik. Nxori ballnik.