Skip Navigation or Skip to Content
X
BALLUKEMËNJANË mb.
1. Që i ka balluket të hedhura në njërën anë të ballit.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit (për njerëzit).