Skip Navigation or Skip to Content
X
BALTËROK m.sh.bot.
Shkurre deri një metër e lartë, e ngjashme me pjerëzën e shkëmbinjve, me gjethe të forta, të qëndrueshme e me dhëmbëza afër majës, me lule të verdheme, që bën kokrra në ngjyrë si në të verdhë ose të kuqërreme.