Skip Navigation or Skip to Content
X
BALTURINË f.kryes.sh.
1. Copëra balte, baltëra. Balturinat e këpucëve.
2. Enët prej balte, baltoret; prodhimet prej balte. Mbante balturina.