Skip Navigation or Skip to Content
X
BANAL mb.
1. Që ka humbur forcën shprehëse për shkak të përsëritjes së shpeshtë, që është bërë bajat e pa shije; tepër i përdorur dhe i njohur prej të gjithëve. Mendime banale. Krahasim banal. Është bërë banal.
2. keq. I pahijshëm, i ndyrë, i turpshëm (për fjalët etj.); që përdor fjalë të ndyra e sillet në mënyrë të shëmtuar; që nuk ka ideale të larta; që ka shije të ulët. Fjalë (shprehje) banale. Shaka (anekdotë) banal. Njeri banal.