Skip Navigation or Skip to Content
X
BAR KUKUNJËZE bot.
Bimë barishtore njëvjeçare, me gjethe të imëta si të gjembaçit e me lule të verdha si të trëndelinës, që përdoret në mjekësinë popullore për të shëruar kukunjëzat.