Skip Navigation or Skip to Content
X
BAR PLASJEJE bot.
Bimë barishtore njëvjeçare, me kërcell të degëzuar në majë si fshesë, me gjethe vezake, me lule të bardha e në tufë, që përdoret në mjekësinë popullore për shërimin e plasjes.