Skip Navigation or Skip to Content
X
BAR PUSHI bot.
Bimë barishtore shumëvjeçare, me kërcell të hollë, me gjethe të imëta, me lule të mbledhura si fshesë, që del në tufa të dendura dhe që e hanë kafshët.