Skip Navigation or Skip to Content
X
BARBAÇ m.sh.bised.
Arbëresh i Greqisë.
BARBAÇ mb.bised.
Që ka të bëjë me arbëreshët e Greqisë, që përbëhet nga barbaçë. Çetë barbaçe.