Skip Navigation or Skip to Content
X
BARBARIZËM II m.sh.gjuh.
Fjalë ose shprehje e huazuar pa nevojë nga një gjuhë tjetër. Pastrimi i barbarizmave.