Skip Navigation or Skip to Content
X
BARBULL m.sh.
1. Çapëz. Gërryej me barbull.
2. Pjesa e ngritur e pëllëmbës së dorës ose e shputës së këmbës nën gishtin e madh; mekës. Barbulli i dorës (i këmbës).