Skip Navigation or Skip to Content
X
BARDHAN mb.
1. Që e ka qimen të bardhë (për disa kafshë shtëpiake). Ka bardhan.
2. Njeri me flokë të bardhë, balash.
3. Përd. em. m. sipas kuptimit 1 të mbiemrit (për disa kafshë shtëpiake).