Skip Navigation or Skip to Content
X
BARDHUSH mb.përk.
Bardhosh. Fytyrë bardhushe.