Skip Navigation or Skip to Content
X
BARKKUQ mb.
Që e ka barkun të kuq (për qeniet). Krimb barkkuq.