Skip Navigation or Skip to Content
X
BARKLUBI mb.bised.keq.
1. Që s'ndien të ngopur, i pangopur (edhe fig.). Gojëmi e barklubi.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.