Skip Navigation or Skip to Content
X
BARKMACE mb.bised.
Që ka bark të vogël dhe nuk mund të hajë shumë, që ha pak.