Skip Navigation or Skip to Content
X
BARKPANGOPUR mb.
1. Që nuk e ka ngopur barkun kurrë me bukë, që nuk ka pasur për të ngrënë sa duhet; që nuk ngopet së ngrëni, hamës i madh.
2. si em. ~, ~I m. sh. ~, ~IT. Njeri i varfër e i këputur. Një barkpangopur kam qenë.