Skip Navigation or Skip to Content
X
BARKPËRPJETË ndajf.
Me barkun lart, i shtrirë mbi kurriz. Ra barkpërpjetë.