Skip Navigation or Skip to Content
X
BARKSHTYPUR mb.
Që e ka barkun të shtypur a të rrafshët. Shishe barkshtypur.