Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKANËTAR m.sh.
Anëtar i një shoqërie a i një bashkimi, ai që bën pjesë në një lidhje së bashku me të tjerë. Bashkanëtarët e fiseve.